نگاه . آتیه . مارلیک

Negah. Marlik. Atiyeh. Medical Imaging Center

مرکز تصویربرداری  پزشکی

این سایت جهت معرفی و ارتباط همشهریان عزیز با سه مرکز تصویربرداری پزشکی نگاه - آتیه و مارلیک راه اندازی شده است

شعب ما 

آخرین اخبار مربوط به هرکدام از مراکز را در این بخش مطالعه فرمایید...

سیستم پکس

در این بخش همکاران محترم میتوانند با انتخاب مرکز مورد نظر و با داشتن اکانت مربوطه تصاویر بایگانی شده بیماران را ملاحظه بفرمایند