خدمات

ماموگرافی

ماموگرافی

- ماموگرام تصاویری از بافت پستان تولید شده در فیلم اشعه ایکس میباشد 

- ماموگرافی کارآمدترین روش غربالگری برای تشخیص اولیه سرطان سینه است

- ماموگرام تنها چند ثانیه طول می کشد و ممکن است کمی دردآور باشد

- ماموگرافی غیر طبیعی لزوما به این معنی نیست که سرطان وجود دارد؛ آزمایش های دیگر، از جمله بافت برداری، یا معاینه سونوگرافی ممکن است برای روشن تر کردن ماموگرافی غیر طبیعی انجام شود

- ماموگرافی طبیعی حضور سرطان را نشان نمی دهد

- غربالگری ماموگرافی در فواصل منظم برای تشخیص ناهنجاری ها انجام می شود

- ماموگرافی تشخیصی زمانی انجام می شود که ماموگرافی غربالگری کافی نیست یا یک اختلال بالقوه شناسایی شده است.

نوبت دهی:

پذیرش همه روزه بجز عصر پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت  ۹ صبح الی ۹ شب

**با تعیین وقت قبلی**logo