خدمات

فیبرواسکن

فیبرواسکن

فیبرو اسکن چیست؟

دستگاه فیبرو اسکن مقدار سختی کبد و یا به عبارتی فیبروز  را اندازه گیری می کند این دستگاه با استفاده از امواج اولتراسوند مقدار شدت فیبروز و سیروز را مشخص می کند.متخصص گوارش می تواند در بسیاری از موارد فیبرواسکن را جایگزین بیوبسی کند.سی ای پی که یک فاکتور برای تشخیص میزان چربی سلول های کبدی است اندازه گیری می شود.این تست می تواند به صورت دقیق و منحصر به فرد کبد را ارزیابی کند.این تست غیر تهاجمی بوده و تنها چند دقیقه زمان بر خواهد بود . بیمار بعد از این که رو به پشت دراز کشید امواج اولتراسوند از انتهای یک پروب کوچک به کبد فرستاده می شود.

مزایای تست فیبرواسکن:


 - غیر تهاجمی بودن
- بدون بی حسی
- بدون نیاز به آمادگی قبلی
- بدون نیاز به بستری شدن
- محدوده وسیع مورد بررسی
- مدت زمان کوتاه انجام تست
 - پاسخ دهی کوتاه 
- بدون اینکه برای بیمار خطری داشته باشد می توان تست را دوباره تکرار کرد
- هزینه مناسب و پایین
- بدون درد و ناراحتی و انجام آزمایش در آرامش و خونسردی

نوبت دهی:

پذیرش: صبح: ۱۱- ۱  * عصر: ۵ - ۷

**با تعیین وقت قبلی**logo