خدمات

بارکد خدمات

بارکد خدمات

تا کنون دغدغه های زیادی بر سر کیفیت چاپ تصاویر سی تی و ام ار بر روی کاغذ یا حتی کلیشه لیزری وجود داشت ، از طرفی ارایه سی دی هم بدلیل محدودیهای زمانی و همچنین عدم دسترسی به رایانه دور از انتظار بود ، تصاویر بر بستر اینترنت (پکس) با سرعت و محدودیتهایی همراه بود ، همه این نقایص باعث شد ، راهکاری جدید در نظر گرفته شود تا در کوتاهترین زمان و در هر شرایطی دسترسی به تصاویر مقدور باشد و دیگر نگران مخدوش شدن تصاویر یا گم شدن کلیشه های بیماران نباشیم، برای این مهم تصاویر اخذ شده از هر بیمار به صورت یک بارکد طراحی گردید که با اسکن این بارکد در گوشی همراه توسط هر کدام از QR اسکنرهای موجود در فروشگاههای برنامه های موبایل( کافه بازار ، گوگل پلی ، اپ استور و ...) میتوان تصاویر با کیفیت بالا رویت نمود امروزه تمامی افراد در هر زمان گوشی همراه خود را در کنار دارند ، پس دیگر نیازی به شرایط ویژه برای رویت تصاویر نیست ، کافیست از بارکد ارائه شده در پاکت یک تصویر واضح در گوشی همراه بیمار ثبت شده باشد ، دیگر حتی نیاز به کلیشه ها و سایر مدارک هم نخواهد بود


logo