پزشک

دکتر فاطمه نظیفی

متخصص رادیولوژی

دکتر فاطمه نظیفی

بورد تخصصی رادیولوژی ، سونوگرافی ، CT Scan و MRI 

فلوشیپ تصویربرداری و اینترونشن پستان

نظام پزشکی 93908


logo