پزشک

دکتر میثم صالح زاده

رادیولوژی

دکتر میثم صالح زاده

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن و  MRI

نظام پزشکی : 156192


logo