پزشک

دکتر مریم داداش پور

رادیولوژی

دکتر مریم داداش پور

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن و  MRI

نظام پزشکی : 98470


logo