پزشک

دکتر علی غلامرضا نژاد

متخصص رادیولوژی

دکتر علی غلامرضانژاد

دارای بورد تخصصی و فوق تخصصی از آمریکا

neuroradiology body & deditaric radiology

نظام پزشکی 


logo