پزشک

دکتر امیرحسین فلاحیان

متخصص رادیولوژی

دکتر امیر حسین فلاحیان

دارای بورد تخصصی و فوق تخصصی از آمریکا

neuroradiology body & deditaric radiology

نظام پزشکی 71616


logo