پزشک

دکتر جواد عرفی

متخصص رادیولوژی

دکتر جواد عرفی

بورد تخصصی رادیولوژی ، سونوگرافی ، CT Scan و MRI 

نظام پزشکی 109722


logo