پزشک

دکتر غلامرضا بخشنده پور

متخصص رادیولوژی

دکتر غلامرضا بخشنده پور

متخصص رادیولوژی  و MRI نورو رادیولوژی از آمریکا

نظام پزشکی 49389


logo