پزشک

دکتر یاسر فروتن

متخصص رادیولوژی

دکتر یاسر فروتن

متخصص رادیولوژی ، سونوگرافی ، CT Scan و MRI 

نظام پزشکی 104692


logo