پزشکان

Image

دکتر مريم بزرگ نیا

متخصص رادیولوژی
Image

دکتر ندا ملک زاده

متخصص رادیولوژی
Image

دکتر فاطمه نظیفی

متخصص رادیولوژی
Image

دکتر غلامرضا بخشنده پور

متخصص رادیولوژی
Image

دکتر ناصر دهقانی

متخصص رادیولوژی
Image

دکتر جواد عرفی

متخصص رادیولوژی
Image

دکتر امیرحسین فلاحیان

متخصص رادیولوژی
Image

دکتر علی غلامرضا نژاد

متخصص رادیولوژی
Image

دکتر زوبین سوری

رادیولوژی
Image

دکتر ربابه غلامی

رادیولوژی
Image

دکتر لادن عراقی

رادیولوژی
Image

دکتر حسین فرضی

رادیولوژی
Image

دکتر امین افضلی

رادیولوژی
Image

دکتر نجمه قرآنی

رادیولوژی
Image

دکتر کاتیا خیامی

رادیولوژی
Image

دکتر سپیده عبدی

رادیولوژی

logo